Fes-te sentir

Jove, fes-te sentir,
tu pots canviar les coses

urna_bombolles

Propostes dels partits

Tema principal Convergència i Unió PSC PP Barcelona en Comú ERC Ciutadans CUP
Desenvolupament del Pla de Xoc contra l'atur juvenil i el Pla Jove 2013-2016 -- Sí -- No Parcialment -- No
Promoure la formació ocupacional continuada per a joves i generar noves borses de treball orientades a la contractació de gent jove -- Parcialment -- Sí Parcialment -- Sí
Desplegament de la Garantia Juvenil
Consultar pàgina web noclaudiquis.cat i tornemabarcelona.cat
• Elaboració conjunta de plans d’acció individualitzats en que s’identifiquin tant les competències com les necessitats de la persona jove
• crear serveis i programes d’ocupació encarats a la formació en el mercat de treball, formació ocupacional i llocs de treball remunerats en sectors vinculats al perfil de la persona jove
• beneficiïn les persones joves d’entre 16 i 29 anys i que ofereixi opcions per a totes les persones joves amb diferents nivells educatius
• les administracions locals tinguin una implicació activa en la gestió de la Garantia Juvenil
-- No -- No Parcialment -- No
Introducció clàusules de contractació responsable a l'Ajuntament de Barcelona -- Parcialment -- Sí Sí -- Sí
Ampliar la orientació acadèmica i professional a través de la Xarxa de PIJs -- Parcialment -- No Parcialment -- Parcialment
Fomentar l'emprenedoria social i el cooperativisme com a nous models d'auto-ocupació -- Parcialment -- Parcialment Sí -- Sense info
Impulsar un programa d'Operació Tornada
Veure la resolució “10x3. Una ciutat per a la joventut” aprovada a la 50º AGO del CJB, propostes bloc 3.
-- No -- No No -- No
Garantir i generar noves ajudes d'accés a l'habitatge per a joves -- Sí -- No No -- Sí
Recuperar el Servei d’Habitatge Jove (SHJ) -- No -- Parcialment Sí -- Sí
Garantir la gestió transparent de les polítiques d'habitatge i revisar els criteris de concessió de l’habitatge públic
Veure el document “249 propostes de les associacions juvenils per a la ciutat que volem”, propostes 055 a 060Veure la resolució “10x3. Una ciutat per a la joventut” aprovada a la 50º AGO del CJB, propostes bloc 4.
-- Sí -- No No -- Parcialment
Fomentar i difondre alternatives a l'habitatge tradicionals de lloguer o tinença com la cessió d'ús o la masoveria urbana.
Veure les “fitxes d'habitatge alternatiu” de la campanya No Claudiquis!
-- No -- Sí Parcialment -- Parcialment
Entendre l'educació des d'un punt de vista transversal -- No -- Sí Parcialment -- Sense info
Prioritzar la inversió en educació pública per tal de garantir la igualtat d'oportunitats -- Parcialment -- Sí No -- Sense info
Garantir una oferta àmplia d'ajuts i beques en l'educació no formal -- Sí -- Parcialment Sí -- Sense info
Donar suport a la creació i desenvolupament d'associacions d'estudiants als centres de secundària -- No -- No No -- No
Garantir, durant l'època d'exàmens, l'existència d'equipaments i espais dedicats a l'estudi més enllà dels horaris habituals -- Sí -- No Sí -- No
EQUIPAMENTS JUVENILS. Promoure la creació, manteniment i funcionament de les plataformes associatives juvenils -- No -- No Sí -- No
EQUIPAMENTS JUVENILS. Implementar el Pla d'Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015 en la seva totalitat
Veure el document “249 propostes de les associacions juvenils per a la ciutat que volem” , propostes 103 a 107. Veure la resolució “10x3. Una ciutat per a la joventut” aprovada a la 50º AGO del CJB, propostes bloc 6.
-- Sí -- Sí Sí -- --
ASSOCIACIONISME JUVENIL. Garantir l'ús de l'espai públic per el desenvolupament dels projectes de les entitats juvenils
Veure el document “249 propostes de les associacions juvenils per a la ciutat que volem” , propostes 078 a 082. Veure la resolució “10x3. Una ciutat per a la joventut” aprovada a la 50º AGO del CJB, propostes bloc 6.
-- No -- No Parcialment -- Sí
ASSOCIACIONISME JUVENIL. Vetllar per tal que les entitats juvenils disposin d'espais per a poder desenvolupar la seva tasca i reforçar el marc de treball del Pla de Locals
Veure el document “249 propostes de les associacions juvenils per a la ciutat que volem” , propostes 108 a 113. Veure la resolució “10x3. Una ciutat per a la joventut” aprovada a la 50º AGO del CJB, propostes bloc 6.
-- No -- Sí Sí -- Sí
ASSOCIACIONISME JUVENIL. Millorar el suport econòmic que dóna l'Ajuntament a les associacions juvenils -- No -- No Sí -- Sí
PARTICIPACIÓ. Desplegar nous mètodes i espais de participació vinculant per a la ciutadania
Veure la resolució “10x3. Una ciutat per a la joventut” aprovada a la 50º AGO del CJB, propostes bloc 8.
-- Parcialment -- Sí Sí -- Sí
Promoure l'ús del transport públic entre les persones joves -- Parcialment -- No Parcialment -- Sense info
LGBT. Eliminar qualsevol discriminació existent relacionada amb l'homofòbia, lesbofòbia, bifòbia o transfòbia -- Sí -- Sí Sí -- Parcialment
DIVERSITAT FUNCIONAL. Garantir el dret a la plena ciutadania a totes aquelles persones que conviuen amb qualsevol tipus de diversitat funcional -- Parcialment -- Parcialment Sí -- Sense info
DONES. Fomentar mesures d'acció positiva vers les dones -- Parcialment -- Parcialment Sí -- Parcialment
COHESIÓ SOCIAL. Elaborar polítiques d'acció contra la pobresa i risc d'exclusió social -- Sense info -- Sí Sí -- Sense info
CULTURA. Facilitar espais de creació i exposició de joves artistes -- Parcialment -- Sí Parcialment -- Sí
OCI ALTERNATIU. Fomentar models d'oci alternatius -- No -- No Sí -- Parcialment

Antiracisme

L’Aixada Antiracista és un moviment que pretén sumar esforços en la lluita antiracista i per la igualtat de drets, mobilitzant a la ciutadania i especialment a les associacions juvenils de la ciutat de Barcelona. Des de l'Aixada Antiracista presentem un vídeo i un decàleg de propostes per combatre el racisme, la xenofòbia i les conductes que iniciten a l'odi.

Decàleg de propostes per combatre el racisme, la xenofòbia i les conductes que iniciten a l'odi

Els candidats i les candidates